Skip to main content

René Horsthuis Lichaamsgerichte Coaching – Privacyverklaring

Privacy policy René Horsthuis

Geldt voor personen die onze website bezoeken.

  1. Beheer

De website www.rontenvoorde.nl staat onder beheer van René Horsthuis wonende te Enschede aan de Ververstraat 30.

  1. Wettelijk kader Privacy Bescherming

René Horsthuis houdt zich aan de geldende privacyregelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We nemen de privacy en de veiligheid van privé informatie van al onze bezoekers, geïnteresseerden, klanten en opdrachtgevers die is verkregen door gebruik van of bezoek aan onze website uiterst serieus. Alle gegevens die door René Horsthuis worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt worden.

  1. Gegevens van bezoekers

De bezoeker van onze website is niet verplicht om enige gegevens te verstrekken als hij/zij onze website bezoekt, behalve als de bezoeker besluit gebruik te maken van een dienst die via deze website wordt aangeboden. Wanneer de bezoeker van de website niet als klant inlogt, worden een aantal gegevens op door ons gebruikte servers opgeslagen. Bijvoorbeeld de naam van de internetprovider van de klant, het IP-adres, de browser die hij/zij gebruikt, de pagina’s die hij/zij bezoekt en de duur van het bezoek. Deze gegevens zijn voor ons niet te herleiden naar de bezoeker. We gebruiken deze gegevens om onze dienstverlening en website te optimaliseren. We zorgen voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

  1. Gegevens van geïnteresseerden

De ingevoerde gegevens van bezoekers die zich inschrijven voor onze nieuwsbrief of gegevens die worden ingevuld op het contactformulier, zullen alleen gebruikt worden om de geïnteresseerden te voorzien van nieuwsbrieven en/of andere informatie die aan René Horsthuis wordt verzocht of waarvan René Horsthuis verwacht dat deze in het kader van de nieuwsbrief passend is.

  1. Cookies

René Horsthuis maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan René Horsthuis de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Daarnaast maakt René Horsthuis gebruik van analytische cookies om het gebruik van onze website te analyseren en de

website te verbeteren. Daarvoor gebruikt René Horsthuis de diensten van Google Analytics. René Horsthuis heeft Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld. Zo is er een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, worden de laatste cijfers van uw IP-adres gemaskeerd en deelt René Horsthuis de gegevens niet met Google. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

  1. Grondslag

De hiervoor genoemde verwerkingen zijn gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van René Horsthuis om haar diensten zo optimaal mogelijk te kunnen verlenen waarbij René Horsthuis altijd uw belang bij de bescherming van uw persoonsgegevens meeweegt.

  1. Derden

Voor het onderhoud en beheer van haar website maakt René Horsthuis gebruik van diensten van derden, zoals de IT-leverancier van onze website. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

René Horsthuis kan uw gegevens verstrekken aan derden die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte, bijvoorbeeld wanneer in het contact met u gebruik wordt gemaakt van social media zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd. Dat betekent dat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

  1. Bewaren

René Horsthuis zal uw persoonsgegevens bewaren zolang u zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief en zolang als nodig voor het beantwoorden van uw vragen en het opvolgen van contactverzoeken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat OnzeCoach gebonden is aan wettelijke bewaarplichten.

  1. Uw rechten en vragen

U heeft het recht om René Horsthuis een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u René Horsthuis verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen

naar:

René Horsthuis

Ververstraat 30

7545 TN te Enschede

e-mail: info@renehorsthuis.nl of via het online contactformulier op de website.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door René Horsthuis, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  1. Wijzigingen privacy policy

René Horsthuis kan deze privacy policy aanpassen, echter de laatste versie zal altijd beschikbaar zijn via de website. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.

Deze privacy policy is voor het laatst aangepast in november 2022